2022 - 't Oilsjters tribunool

Eindresultaat:

4e plaats op 20 groepen

Stoetliedje:

Beelden stoet:

Affiche en/of logo:

"We spelen dit jaar zélf de rechters van de humor!
Maar... wat is nu humor?
Waarmee mogen we nog lachen? En waarmee niet? Gaat iemand anders dat vanaf nu 'bepalen' in onze plaats wat kan of mag?

Het idee is dat iederéén mag lachen, iedereen is ook welkom op ons 'feest van de lach'.
Carnaval is één keer per jaar zich volledig uitleven en dan lachen we ook met alles!
Zo is het ooit ook ontstaan! Carnaval is een middeleeuwse traditie, waarbij de sociale orde werd omgedraaid en de arme bevolking tijdelijk de macht overnam en de draak mocht steken met de heersende adel..."

'De rechters van den humor loeipen deer de stroot.
Ge meigt me alles lachen, datest woor dat ‘t op stoot.
En vindjet nie goed, mè aa zaate toet,
volgens onzen boek mag alle HUMOR IN DE STOET!'


"Choqueren? Da's iets anders uiteraard. Da's bewust provoceren met het doel te kwetsen.
Wel, dat is nog nooit gebeurd en zal ook niet gebeuren op Aalst Carnaval.
Wat de buitenwereld ook denkt. Of hoe ze ook werd gemanipuleerd om zo te denken (zonder kennis van zaken).

Al verwachten wij wél een positieve ingesteldheid.
Je kan anders ALLES negatief opvatten. Niet alleen in het vastenavondgebeuren, ook (ver) daarbuiten.
Iedereen die ons begrijpt is welkom en nee, we sluiten niemand uit. De priester, de moslim, de Jood... ze staan op de wagen, respectvol uitgebeeld, maar wel als karikatuur."


"We brengen een typisch LDVD-verhaal.
Een thema dat eigenlijk al lang op tafel lag, maar nu perfect paste. We lopen door de Oilsjterse stee met een 40-tal leden gekleed als ... rechters.

Ambities? Die zijn dat we die eigenlijk niet hebben.
De enige keer dat LDVD top 3 haalde was in 2018, met 'De regen bezwoeren? Ne goeie carnaval geboeren!' Wij behalen liever een 'iets mindere plaats', met méér humor en kansen op 'originaliteitsprijzen'!
We snijden veel onderdelen van de wagen volledig zelf en begonnen aan de opbouw, vlak nadat we afgebroken hadden in de zomer.
Wie ons kent, weet dat we vrolijk voor de dag zullen komen, ons kostelijk gaan amuseren en vooral reeds 32 jaar dezelfde stijl behouden.
Vergeet dus niet op tijd te... lachen als we door de straten paraderen.
Met ons meelachen is toegestaan en 'bevelen' we ook aan, zo staat het vermeld in 't Oilsjterse wetboek.


Ook in 2020: De verkoop van de kledinglijn 100% carnavalist.

"LDVD is terug met de collectie van '100 % carnavalist'.
Deze 'kledinglijn' scoorde in het verleden al erg goed (in 2008 en in 2014).

Toen waren er reeds T-shirts, sweaters en portemonneekes te koop met de verschillende ajuintjes die samen 'den échten Oilsjtersen carnavalist' vormden.
Die pulls zijn nog steeds gewaardeerde gadgets, die vaak opduiken in het carnavalswereldje..."


"We zijn nu 6 jaar later en hebben besloten om de ajuintjes een facelift te geven en zo werden de items lichtjes aangepast met een hedendaagser design.
Aan de essentie hebben we echter niet geraakt.
De combinatie tussen 22 % Voil Jeanet, 16 % Schriëmoil, 15 % Zangtalent, 26 % Klein ert, 21 % Zoipschoit en 0 % Vechtersboos maakt nog altijd 100 % carnavalist!
We willen immers duidelijk maken dat de carnavalist iemand is die positief in het leven staat.

Tekst & interview: CarnavalaalstKoentje