1995 - Een biesteleven is ni te verkroppen

Eindresultaat:

11e plaats op 49 kleine groepen