1991 - Wa emmen weir hier na tissen on biënen

Eindresultaat:

6e plaats op 39 kleine groepen

'Wat Emmen Weir Hier Na Tissen Ons Bienen: Ajuinen in de Tegenaanval, De Vuil Jeannet Verovert De Wereld.'


In 't joor 1991, woarin dat Oilsjt nog veiren Brissel d'hoeifdstad van Europa wert - en ten nog wel de karnavalhoeifdstad - en Oilsjt dus droigt onder de voet geloeipen te werren deir aal de Europese soert, hier op bezoek, vintj LDVD 't vandoeng om als echte Ajoinen in den teigenoanval te goan. Onder loidink van Kwein Janetta I, boigenoemd <<de Voile>> trekken d'Oilsjterse voil jeannetten d'er op oit om de rest van de weireld te veroeveren en letterlijk veir iënen kiër en veir goed de weireld onder de kning 't aven. Als gegoi oeik nen echten zetj ten wedje dat dat een vrièt ongeloike stroid is, want wie had vanleiven getwoifeld oan d'Oilsjterse suprémasie.